Vážení přátelé a obchodní partneři,

pro rok 2017 Vám předkládáme aktualizovaný katalog odrůd a hybridů polních plodin.

Oslovujeme Vás s naší nabídkou na období pro nás zvláště významné. V roce 2017 uplyne již 20 let ode dne, kdy společnost MORSEVA spol. s r.o. zahájila činnost, aby pokračovala v dlouholeté tradici semenářství v oblasti střední a severní Moravy. Po dvou ročnících velmi příznivých pro průběh žňových prací došlo v roce 2016 vlivem srážek u některých odrůd ke kvalitativnímu poklesu. Na tyto změny je třeba pružně reagovat a nabízený sortiment s předstihem přizpůsobit situaci.  V tomto ohledu nám významně pomáhá spolupráce se šlechtitelskými firmami, které dokáží velmi pružně rozšiřovat svou nabídku, čímž usnadňují výběr každému zemědělci na základě vlastních zkušeností a pod heslem „Co zaseješ, to sklidíš“ .

Prvořadou otázkou každého konání je ekonomika, a je na jednotlivých hospodářích zvážit volbu odrůdy tak, aby mu přinesla co nejlepší výsledek. Pozitivním ukazatelem je zvyšující se zájem o české odrůdy. Jako příklad uvádím odrůdu pšenice ozimé Julie. Za připomenutí stojí i významná pozice firmy MORSEVA na trhu s osivem máku, který nabízíme v širokém sortimentu.

Není nutno zdůrazňovat, co každý hospodář dobře ví, že jen certifikované odrůdy osiv jsou zárukou dobrého zdravotního stavu, výkonnosti odrůdy a tedy i hospodárnosti.

Pro zobrazení katalogu klikněte na obrázek