Henriette§

 • raná šestiřadá odrůda
 • vysoké a stabilní výnosy v ošetřené i v neošetřené variantě
 • velmi vysoký podíl předního zrna, vysoká HTZ
 • špičková zimovzdornost
 • stření odnožovací schopnost, rychlá jarní regenerace
 • odrůda vhodná pro chladné, těžší a vlhčí podmínky

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


Jup§

 • středně raná odrůda registrovaná v roce 2009
 • nejvýnosnější šestiřadá odrůda v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007-2009
 • velké zrno, vysoká HTZ
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoká odolnost vůči poléhání
 • velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné a vyzimování

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals s.r.o.


KWS Meridian§

 • středně raná odrůda s vysokou odolností vymrznutí
 • rostliny středně vysoké a středně odolné poléhání
 • střední odolnost až odolnost proti napadení rzí ječnou
 • vhodná do všech pěstitelských oblastí
 • středně vysoký až vysoký podíl předního zrna
 • výborná krmná kvalita

Zástupce v ČR: Soufflet Agro, a.s.

 

Nero§

 • nově registrovaná odrůda v roce 2011
 • středně raná šestiřadá odrůda
 • velmi vysoký výnosový potenciál , podíl předního zrna je střední
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • dobrý podíl předního zrna
 • středně vysoké rostliny se střední odolností k poléhání

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals s.r.o.


 

 

Titus§

 • šestiřadá odrůda
 • mimořádný výnos zrna s vysokou HTZ
 • vysoký vzrůst, ale velmi vysoká odolnost proti poléhání
 • dobrý až velmi dobrý zdravotní stav
 • odrůda určená pro intenzivní až středně intenzivní technologie
 • vysoký výnos slámy

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.

 

Travira§

 • středně raná, šestiřadá odrůda
 • 100% rezistence vůči virové zakrslosti ječmene
 • 100% rezistence k žluté virové mozaice ječmene
 • velmi dobrá tolerance vůči negativním půdně-klimatickým podmínkám
 • vysoká mrazuvzdornost
 • středně velké zrno (HTZ 46 g)
 • vyvážený zdravotní stav

Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ s.r.o.

 

§- právně chráněná