Bojos§

 

 • výběrová sladovnická kvalita vhodná pro výrobu Českého piva
 • stabilně vysoký výnos zrna
 • polopozdní odrůda s velmi dobrou odnoživostí
 • odrůda odolná vůči padlí travnímu (gen Mlo)
 • střední odolnost vůči hnědé skvrnitosti a rzi ječné
 • citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals  s.r.o.

Francin

 

 • poloraná odrůda jarního sladovnického ječmene
 • odrůda doporučena pro výrobu "Českého piva"
 • vysoký podíl předního zrna
 • mimořádná odolnost proti poléhání
 • vyšší intenzita odnožování
 • vysoká odolnost vůči rzím a lámavosti stébla

Zástupce v ČR: Selgen, a.s.

Grace§

 • středně raná odrůda určena ke krmným účelům
 • špičkové výnosy předního zrna ve zkouškách ÚKZÚZ
 • středně vysoké rostliny, středně odolné vůči poléhání
 • zrno je středně velké až velké
 • dobrý zdravotní stav
 • vhodná do všech oblastí pěstování

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

 

 

Laudis 550§

 

 • výběrová sladovnická kvalita typu Malz, vhodná pro výrobu Českého piva
 • polopozdní odrůda s velmi dobrou odnoživostí
 • střední délka rostlin, dobrá odolnost vůči poléhání
 • absolutní odolnost vůči padlí travnímu
 • střední odolnosti proti hnědé skvrnitosti
 • středně velké zrno s HTZ (45 g)

Zástupce v ČR: Limagrain central Europe Cereals s.r.o.

 

Malz§

 • výběrová sladovnická kvalita pro výrobu Českého piva
 • polopozdní odrůda s velmi dobrou odnoživostí
 • středně velké zrno z HTZ 45g
 • střední odolnost vůči poléhání, doporučena aplikace morfolegurátoru
 • citlivější vůči padlí travnímu a rzi ječné
 • dobrá odolnost proti hnědé skvrnitosti

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals  s.r.o.

 

Manta§

 • vysoký výnos zrna
 • špičková sladovnická kvalita
 • doporučená pro výrobu ČESKÉHO PIVA
 • vysoký extrakt
 • vhodná do všech sladovnicky významných podmínek
 • velmi dobrý zdravotní stav s dobrou odolností k poléhání
 • HTS 48g

Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ s.r.o.

 

Ovation§

 

Overture§

 

 

Sebastian§

 

 • výběrová sladovnická jakost, vyrovnanost všech parametrů
 • stabilní vysoký výnos ve všech oblastech
 • svými vlastnostmi vyhovuje intenzivnímu systému pěstování
 • intenzivně odnožující odrůda
 • zdravotní stav bez výrazných rizik

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


§ - Právně chráněná