Alicia§

Granny§

  • osinatá poloraná odrůda s pekařskou jakostí A
  • snáší nízké teploty, vhodná pro rané setí
  • vysoká objemová hmotnost a vaznost mouky
  • velmi dobrý zdravotní stav se zvýšenou odolností ke klasovým chorobám
  • vyšší odolnost ke rzi pšeničné a travní

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


Kabot§

KWS Chamsin§

Zástupce v ČR : Soufflet Agro a.s.


KWS Sharki§


Zástupce v ČR: Soufflet Agro a.s.

§ - Právně chráněná