Altigo§

 • poloraná osinatá odrůda chlebové (B) jakosti
 • rostliny nízké, velmi dobře odnožující s dobrou odolností poléhání
 • náchylnost k napadení fuzariózami klasů
 • velké zrno s vysokou HTZ
 • velmi vysoký a stabilní výnos ve všech oblastech pěstování
 • setí v agrotechnické lhůtě, lepší na jejím začátku

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Annie§

 • osinatá polopozdní odrůda s potravinářskou jakostí E
 • vynikající mrazuvzdornost
 • výborná odnožovací schopnost
 • vysoká odolnost poléhání
 • standardní zdravotní stav
 • mimořádná objemová hmotnost

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


Arkeos§

 • velmi raná odrůda určená pro výrobu oplatků
 • vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech
 • menší zrno, HTZ na úrovni 40g
 • odrůda s velmi vysokou odnoživostí
 • krátké rostliny středně odolné vůči poléhání
 • vysoká odolnost vůči rzi plevové
 • střední zimovzdornost

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Arktis§

 • středně raná odrůda výborné kvality E
 • nižší až středně vysoké rostliny se střední až dobrou odolností k poléhání
 • výborná zimovzdornost
 • velmi dobrý zdravotní stav: vysoká odolnost k padlí a k fuzáriím v klasu
 • špičková kvalita zrna se střední HTZ
 • odrůda vhodná pro intenzivní i méně intenzivní pěstování
 • vhodná i pro pozdní setí
 • možné setí po obilnině

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.


Athlon§

 • středně raná odrůda s pekařskou kvalitou E
 • vysoký výnos zrna
 • velmi dobře zvládá lehčí půdy a sušší lokality
 • vysoká mrazu i zimu vzdornost
 • vysoká odolnost proti poléhání
 • výborný zdravotní stav kořene, listu i klasu

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


Avenue§

 • nejranější odrůda v sortimentu ozimé pšenice - v ranosti srovnatelná s ozimým ječmenem
 • optimální předplodina pro ozimou řepku
 • krátké rostliny odolné vůči poléhání
 • vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám, vhodná pro setí po obilnině
 • velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu
 • na jaře vysoká regenerační schopnost
 • méně odolná vyzimování

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Bagou§

 • raná odrůda vhodná pro krmné účely
 • vynikající pečivárenské vlastnosti, odrůda vhodná pro pečení oplatků, sušenek a keksů
 • nízký porost - dobrá odolnost poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • odrůda vhodná do všech oblastí pěstování ČR
 • lze pěstovat bez regulátorů růstu

Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ s.r.o.

 

Balitus§

 • velmi raná bezosinná odrůda s pekařskou kvalitou
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoká odolnost listovým chorobám
 • velmi dobrá odolnost poléhání, výška rostlin 91 cm
 • plastická odrůda vhodná i do sušších oblastí
 • velmi dobrá odolnost proti vymrzání
 • lze použít jako předplodinu pro řepku ozimou

Zástupce v ČR: Saatbau Česká republika a.s.

 

Bernstein§

 • polopozdní až pozdní odrůda výborné kvality E
 • vysoké rostliny (105 cm) s velmi dobrou odolností proti poléhání
 • střední až nižší odnoživost
 • střední zimovzdornost
 • výborný zdravotní stav
 • vyšší HTZ (49 g)
 • velmi vysoký obsah dusíkatých látek, velmi vysoká objemová hmotnost, stabilní a vysoké číslo poklesu
 • velmi dobře snáší pozdní termíny setí, lze sít po obilovině

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

 

Bohemia§

 • raná odrůda s potravinářskou kvalitou A
 • rostliny vysoké až velmi vysoké méně odnožující - střední odolnost k poléhání
 • nižší objemová hmotnost
 • výborná mrazuvzdornost
 • výborný zdravotní stav
 • výnos je tvořen nižším počtem klasů s vysokou hmotností zrn v nich
 • vysoký obsah N látek a vysoká hodnota Zelenyho testu
 • vyšší redukce odnoží na jaře
 • vyžaduje včasné vstupy do porostu

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


Brilliant§

 • polopozdní až pozdní odrůda potravinářské kvality A
 • nízké rostliny s dobrou odolností proti poléhání
 • velmi vysoká odolnost napadení plísní sněžnou a vymrzání
 • menší stabilita čísla poklesu
 • menší zrno s vysokou objemovou hmotností
 • vysoká odnožovací schopnost
 • menší náchylnost k napadení fuzariózami klasu

Zástupce v ČR: OSEVA UNI, a.s.


Dagmar§

 • poloraná odrůda s potravinářskou kvalitou A
 • vhodná i do sušších oblastí
 • velmi vysoká zimovzdornost
 • středně dlouhé rostliny s vysokou odolností vůči poléhání
 • dobrá odnožovací schopnost
 • vhodná pro pěstování po obilnině
 • vysoká odolnost vůči fuzariózám v klasu a běloklasosti
 • vhodná i do sušších podmínek

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Dromos§

 • polopozdní krmná odrůda
 • stabilně vysoký výnos zdravého zrna
 • dobrý zdravotní stav a velmi dobrá odolnost proti plísni sněžné
 • dobrá odolnost proti poléhání
 • velmi dobrá odolnost proti přísuškům
 • vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
 • středně odnožující rostliny

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


Etana§

 • polopozdní odrůda s pekařskou kvalitou A
 • středně dlouhé stéblo se střední odolností k poléhání
 • vysoká zimovzdornost
 • stabilní kvalita
 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
 • vysoká stabilita pádového místa
 • výborná kompenzační schopnost
 • dobrá odolnost suchu

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.


Evina§

 • středně raná odrůda s potravinářskou jakostí E
 • potravinářská kvalita doplněna mimořádně vysokým výnosem
 • vynikající zdravotní stav
 • dobrá odnoživost a vysoká HTZ
 • středně vysoké rostliny s dobrou odolností vůči poléhání
 • plastická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování
 • možnost pěstování po obilnině

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Federer§

 • polopozdní odrůda s Elitní potravinářskou kvalitou
 • středně dlouhé stéblo s dobrou odolností poléhání
 • velmi stabilní potravinářská kvalita, extrémě stabilní číslo poklesu a objemová hmotnost
 • výborná kompenzační schopnost rostlin v závislosti na hustotě porostu
 • nižší odolnost extrémním mrazům
 • dobrá odolnost padlí a braničnatkám
 • výborná odolnost klasovým fuzáriím
 • dobrá odnoživost
 • méně vhodná do přísudkových oblastí
 • setí v první polovině agrotechnického termínu

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s.r.o.


Genius§

 • středně raná až polopozdní odrůda potravinářské kvality E
 • vysoký výnos zrná s kvalitní potravinářskou jakostí
 • střední výška rostlin se střední odolností k poléhání
 • vysoce tolerantní k různým termínům setí
 • dobrý zdravotní stav
 • velmi dobrá mrazuvzdornost i zimovzdornost
 • odrůda vhodná k setí po obilnině (ne po ječmeni)
 • vhodná do všech oblastí pěstování i různých technologií
 • dobře se vyrovnává s přísušky v závěru vegetace
 • tolerantní k termínu setí

Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ s.r.o.


Golem§

 • polopozdní odrůda potravinářské kvality A
 • klasový typ, velmi výnosná
 • velmi dobré přezimování
 • odolnost vůči plísni sněžné
 • vynikající zdravotní stav listu, průměrný zdravotní stav klasu
 • velmi dobrá tolerance k jarním přísuškům
 • výborná kompenzační schopnost klasu

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s.r.o.


Gordian§

 • polopozdní odrůda s potravinářskou kvalitou B
 • rostliny nízké, odolné poléhání
 • středně odolná vymrzání
 • odolnost zrna proti porůstání
 • výborný zdravotní stav
 • plastická odrůda do všech oblastí pěstování
 • výsev možný po kukuřici i obilnině

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.

 

Grizzly§

 • polopozdní, středně vysoká odrůda, středně odnoživá
 • krmná odrůda se špičkovým výnosem
 • velmi vysoký obsah škrobu
 • nízké NL a lepek
 • HTZ až 50g
 • velmi dobrá odolnost plísni sněžné
 • střední odolnost vymrzání
 • nevhodné pro pozdní výsevy

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s r.o.

 

JB Asano§

 • středně raná až polopozdní plastická odrůda
 • vysoce stabilní pekařská kvalita A
 • špičkové výnosy ve všech výrobních oblastech
 • stabilní při pozdním setí i při pěstování po obilnině
 • klasový typ - vysoká kompenzační schopnost
 • střední odnoživost, dlouhé stéblo s dobrou až střední odolnosti k poléhání
 • zimovzdornost na nižší až střední úrovni
 • dobrý kořenový systém

Zástupce v ČR: BOR, s.r.o.


Jindra§

 • velmi raná osinatá odrůda s potravinářskou kvalitou A
 • středně dlouhé stéblo se střední odolností vůči poléhání
 • vysoká odolnost vůči porůstání zrna
 • vysoká odolnost vůči klasovým fuzáriím
 • velmi vysoká odolnost vůči padlí travnímu na listu
 • středně vysoká HTZ
 • vhodnost i do sušších a teplejších oblastí

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.


Julie§

 • poloraná odrůda s pekařskou kvalitou E
 • středně dlouhé až dlouhé rostliny se střední odolností k poléhání
 • odolná vymrzání
 • střední odnožovací schopnost
 • velmi vysoké hodnoty objemové hmotnosti
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech

Zástupce v ČR: Selgen a.s.

 

Kompass§

 • středně raná odrůda pekařské kvality A
 • velmi časný jarní rozvoj
 • vysoká odnožovací schopnost
 • středně vysoké rostliny se střední odolností poléhání
 • stabilní výnosy v jednotlivých ročnících v ošetřené i neošetřené variantě
 • vysoká odolnost vůči padlí travnímu, velmi dobrá odolnost vůči rzi plevové a rzi pšeničné
 • odrůdy vhodná na všechny typy půd i do sušších lokalit
 • lze pěstovat po obilovině i kukuřici
 • střední odolnost vůči vyzimování

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

 

Lavantus§

 • polopozdní pšenice pekařské kvality A
 • vysoká stabilita pekařské kvality
 • mimořádná tolerance k lehčím půdám, přísuškům a půdám s nízkou bonitou
 • vhodný i pro extenzitu
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • střední odnožovací schopnost
 • výška rostlin střední až vyšší (94 cm)
 • dobrý až velmi dobrý zdravotní stav

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ, s.r.o.

 


Matchball§

 • polopozdní až pozdní odrůda s potravinářskou kvalitou A
 • krátká až středně vysoká rostlina s dobrou odnoživostí
 • stabilita vysokého výnosu ve všech oblastech
 • stabilní číslo poklesu
 • dobrá odolnost listovým chorobám
 • možný výsev po obilnině
 • velmi dobré přezimování

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s r.o.


Mulan§

 • polopozdní odrůda s pekařskou kvalitou A
 • špičkový výnos se střední HTZ
 • rostliny středně vysoké, velmi dobře odnožující
 • dobrá mrazuvzdornost a zimovzdornost
 • tolerance k pozdnímu setí a obilní předplodině
 • dobrý zdravotní stav
 • tolerance k přísuškům

Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ s.r.o.


Nordika§

 • středně raná odrůda ke krmným účelům
 • střední vzrůst se střední odolností k poléhání
 • velké zrno s vysokou HTZ
 • odolná vymrzání
 • střední odnožovací schopnost
 • velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
 • lze pěstovat po obilnině a kukuřici, snáší pozdní setí

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

 

Pannonia NS§

 • velmi raná osinatá odrůda
 • díky své ranosti uniká letním přísuškům
 • pekařská jakost A-E
 • rostliny nižšího vzrůstu (85 cm)
 • odolná proti poléhání a vyzimování
 • nižší odnožovací schopnost
 • zdravotní stav dobrý
 • vysoká HTZ a objemová hmotnost
 • možno pěstovat po obilovině, snáší pozdní setí

 

Zástupce v ČR: Oseva a.s.

 


Patras§

 • středně raná až polopozdní odrůda pekařské kvality A
 • středně dlouhé stéblo s dobrou odolností k poléhání
 • střední odnoživost
 • pekařská stabilita i za horších podmínek
 • vysoká výnosová stabilita
 • dobrá zimovzdornost
 • vhodná do všech výrobních oblastí

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


RGT Rebell

 • středně raná až polopozdní odrůda s A kvalitou
 • velmi vysoký výnos ve všech výrobních oblastech
 • výborný zdravotní stav
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • velmi dobře snáší pozdní setí
 • výborná regenerační schopnost po zimě

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s.r.o.

 

RGT Reform§

 • polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou kvalitou A
 • velmi vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
 • vynikající zdravotní stav listové plochy i klasu
 • velmi pevné a nepoléhavé stéblo
 • výborná mrazuvzdornost
 • velmi stabilní pádové číslo
 • velmi dobrá odnožovací schopnost
 • vhodná k setí po obilovině a kukuřici
 • možnost využít k pozdním výsevům
 • nejmnožonější pšenice v Německu v letech 2015 i 2016

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s r.o.

 


RGT Viriato

 • osinatá, raná odrůda
 • vysoký výnosový potenciál ve všech výrobních oblastech
 • výkupní parametry stabilní potravinářské kvality A
 • krátká odrůda s výbornou odolností k poléhání
 • dobrý zdravotní stav a mrazuvzdornost
 • velmi dobrá odolnost braničnatkám

Zástupce v ČR: VP Agro spol. s.r.o.


Rumor§

 • raná až středně raná odrůda pekařské kvality A
 • střední výška se střední odolností k poléhání
 • dobrá odnoživost
 • vyvážený zdravotní stav
 • vysoká odolnost přísuškům
 • specialista na rané termíny setí
 • vysoká mrazuvzdosrnost

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


Rytmus§

 • poloraná odrůda s potravinářskou jakostí B
 • střední délka rostlin (100 cm) s dobrou odolnosti k poléhání
 • střední mrazuvzdornost
 • zdravotní stav bez výrazných problémů
 • vyšší odolnosti ke rzi plevové a padlí travnímu
 • vhodná pro pěstování ve všech pěstitelských oblastech

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


Seladon§

 • poloraná odrůda s pekařskou kvalitou B
 • velmi vysoký výnos ve všech oblastech
 • intenzivně odnožující odrůda s příznivou dynamikou růstu
 • odolná přísuškům, vhodná i do nepříznivých oblastí
 • velmi dobrá úroveň mrazuvzdornosti
 • vyrovnaný zdravotní stav
 • vhodná odrůda pro pozdní setí

Zástupce v ČR: Selgen a.s.


Tobak§

 • polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou kvalitou B
 • velmi vysoký výnos
 • středně dlouhé stéblo s dobrou odolností k poléhání
 • dobrá až velmi dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odnožovací schopnost
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • odolnost proti napadení rzí pšeničnou a padlím travním na listu
 • vysoký počet zrn v klase se střední HTZ
 • náchylná k napadení fuzariózami klasu

Zástupce v ČR: Saaten - Union CZ s.r.o.


Vanessa§

 • středně raná odrůda vhodná pro pečivárenské vyžití k výrobě oplatků
 • středně dlouhé stéblo středně odolné vůči poléhání
 • velmi dobře odnožující
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • středně vysoké číslo poklesu
 • vhodná pro pozdní výsev
 • možnost pěstování ve všech výrobních oblastech

Zástupce v ČR: Selgen a.s.§- právně chráněná