Mazur§

 

Somtri§

  • polopozdní odrůda vhodná do všech oblastí
  • velmi vysoký výnos zrna a vysoká HTZ
  • vhodnost pro krmivářské účely, vhodný na výrobu bioplynu
  • vynikající odolnost vůči poléhání
  • vysoká odolnost proti listovým i klasovým chorobám
  • pro dobré odnožení včasný termín setí

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals  s.r.o.

§ - Právně chráněná odrůda