Andromeda

 • středně raná hybridní odrůda
 • odolnost proti nádorovitost košt'álovin s vysokým výnosem semen na úrovni moderních hybridních odrůd bez odolnost
 • výborný zdravotní stav, dobrá odolnost vůči hlízence a fomové hnilobě
 • geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí
 • středně vysoký až vyšší vzrůst, vysoká odolnost poléhání
 • vysoká odolnost vymrzámí

Zástupce v ČR: Limagrain central Europe SE

 

Arsenal

 • středně raná hybridní odrůda
 • výborná odolnost ve stresových a přísuškových oblastech
 • vysoká odolnost mrazuvzdornosti
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • odolnost vůči napadení houbovými chorobami
 • vysoký výnos

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe SE


Artoga

 • hybridní odrůda středního až vyššího vzrůstu
 • rekordní výnosy ve všech podmínkách
 • dynamický vývoj na podzim, výborná schopnost přezimování
 • geneticky podmíněná odolnost vůči praskání šešulí
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolnost vůči napadení houbovými chorobami
 • vhodná i na pozdní i na pozdnější termíny setí

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe SE

 

Cortes

 • poloraná liniová odrůda
 • vysoký výnos semene
 • výborná schopnost přezimování - 91%
 • výborná odolnost k poléhání - 8,6
 • hmotnost semene vysoká - 5,99 g
 • rychlý podzimní vývoj a výborná pokryvnost růžice

Zástupce v ČR: Selgen a.s

 

DK Explicit

 • středně raný hybrid
 • extrémně vysoké výnosy
 • vhodný pro intenzivní podmínky pěstování
 • velmi dobré přezimování
 • vysoká nutriční hodnota oleje
 • rychlý počáteční růst a zapojení porostu

Zástupce v ČR: Monsanto ČR s.r.o.

 

DK Exquisite

 • středně raný hybrid
 • vysoká reakce na intenzitu
 • odolnost proti pukání šešulí
 • zvýšená odolnost vůči poléhání a chorobám
 • doporučení - nepřehušt'ovat porosty
 • optimální výsevek 450 tis. semen/ha

Zástupce v ČR: Monsanto ČR s.r.o.

 

DK Exstorm

 • raný hybrid s vysokým výnosem
 • mimořádná přizpůsobivost na lokalitu
 • vysoký obsah i výnos oleje
 • výborná suchovzdornost
 • výborný zdravotní stav - gen odolnosti vůči phomě
 • zvýšená elasticita pletiv je zárukou odolnosti proti nežádoucímu pukání šešulí

Zástupce v ČR: Monstanto ČR s.r.o.

 

Graf

 • středně raná až raná hybridní odrůda
 • velmi rychlé vzcházení a počáteční růst
 • velmi dobré přezimování
 • dobrý zdravotní stav
 • vysoká nepoléhavá lodyha s mohutným patrem šešulí
 • vhodná i do sušších oblastí

Zástupce v ČR: SAATBAU ČR s.r.o.

 

Hornet

 • polopozdní restaurovaný hybrid
 • středně vysoký vzrůst s rychlým podzimním vývojem
 • výnosově stabilní ve všech oblastech pěstování
 • vysoká olejnatost a výnos oleje
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • specialista na pozdní výsevy

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Inspiration

 • hybrid s výbornou reakcí na vyšší intenzitu pěstování
 • robustní kořen, robustní lodyhy (151 cm)
 • vysoká zimuvzdornost, dobrý zdravotní stav
 • dobrá odolnost proti poléhání - 7,4
 • maximální počet vysetých semen by neměl přesáhnout hranici 400 000/ha
 • vhodný je pro střední až středně pozdní termíny setí

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Ivan 106

 • polotrpasličí hybrid nové generace
 • kombinuje vysoké výnosy a nízké náklady na pěstování
 • na podzim vytváří silné kořeny
 • zimovzdorný, na jaře silně větví
 • velmi nízký porost ulehčuje vstupy techniky do porostu
 • snadná sklizeň

Zástupce v ČR: Bor s.r.o.

 

Ladoga

 • středně raná výnosná plastická liniová odrůda
 • jistota v přezimování
 • vysoká odolnost vůči phómě a vysoká odolnost vůči hlízence
 • střední vzrůst s velmi vysokou odolností k poléhání
 • charakteristické větvení a výnos založený převážně na šešulích z větví
 • vysoká olejnatost a nízký obsah glukosinulátů

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe SE

 

Marathon

 • polopozdní hybridní odrůda
 • kombinace velmi vysokého výnosu a krátkého typu rostlin
 • velmi silný a hluboko vyvinutý kořenový systém
 • vynikající zimuvzdornost a regenerace na jaře
 • vysoká odolnost proti poléhání (8,5)
 • nadprůměrná olejnatost semen 47% s nízkým obsahem glukosinolátů

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Mentor

 • speciální hybrid s rasově specifikovanou rezistencí vůči nádorovitosti košt'álovin
 • určený výhradně pro plochy zamořené touto chorobou
 • robustní a plastický hybrid s vysokou výnosovou stabilitou
 • vhodný pro střední a těžké půdy
 • dobrý zdravotní stav
 • velmi vhodný pro pozdní termíny výsevu

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Müller 24

 • středně raný hybrid
 • střední až vyšší rostliny bez sklonu k poléhání
 • kombinuje špičkovou olejnatost a vysoké výnosy semen
 • výborný zdravotní stav a skvělá zimovzdornost
 • pomalý podzimní vývoj - nemá sklon k přerůstání
 • pozvolný jarní vývoj

Zástupce v ČR: Bor s.r.o.

 

NK Morse

 • středně pozdní liniová odrůda
 • nadstandardní tolerance k běžným chorobám
 • pomalejší vývoj na podzim s rychlým startem na jaře
 • větví ve spodní třetině rostliny
 • odolná proti poléhání
 • vysévat v první polovině agrotechnického termínu

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

 

Ontario

 • středně raná, odolná, plastická, ověřená a oblíbená liniová odrůda
 • vynikající odolnost vymrzání
 • střední až nižší vzrůst, velmi vysoká odolnost poléhání
 • nedostižná v agrotechnice s nižší úrovní vstupů
 • vhodná časné setí a setí v termínu
 • výborný zdravotní stav

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe SE

 

PR45D03

 • středně raný polotrpasličí hybrid
 • poskytuje vysoké a stabilní výnosy
 • obsah glukosinulátů je nízký
 • výborná odolnost vůči poléhání a nižší nároky na regulaci růstu
 • mohutný kořenový systém
 • možnost ranějšího výsevu bez rizika přerůstání

Zástupce v ČR: Pioneer Česká republika

 

PX104

 • středně raný polotrpasličí hybrid s výrazným větvením
 • výnosem semen a oleje překonává současné polotrpaslíky
 • mohutný kořenový systém
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • efektivnější hospodaření s vláhou a živinami
 • možné je ranější setí bez rizika přerůstání

Zástupce v ČR: Pioneer Česká republika

 

Rohan

 • raná hybridní odrůda
 • velmi vyvážený ve všech hospodářských vlastnostech
 • stabilní výnos semene a oleje z hektaru
 • nízké až středně vysoké nepoléhavé rostliny
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • nosný hybrid pěstitelů řepky v ČR

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Sherlock

 • středně raná liniová odrůda
 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
 • výjimečné výnosy již při základní agrotechnice
 • vysoký obsah a výnos oleje z hektaru
 • velmi pozitivně reaguje na zvýšenou intenzitu agrotechniky
 • výborné přezimování a vysoká tolerance k jarním mrazům

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.

 

Sherpa

 • hybridní odrůda vhodná pro střední až pozdní termíny setí
 • vysoká odolnost proti poléhání - 8,3
 • rostliny tvoří středně vysoký kompaktní porost (143 cm)
 • velmi rychlý počáteční vývoj a rychlá jarní regenerace
 • dobrý zdravotní stav vůči významným chorobám řepky
 • vhodný pro intenzivní i středně intenzivní způsob pěstování

Zástupce v ČR: Rapool CZ s.r.o.

 

Sidney

 • polopozdní liniová odrůda
 • velmi vysoké výnosy
 • velmi dobré přezimování
 • vynikající zdravotní stav
 • nízký obsah glukosinulátů
 • vysoký obsah kyseliny olejové

Zástupce v ČR: SAATBAU ČR s.r.o.

 

SY Alister

 • Středně raný hybrid nižšího vzrůstu
 • pro pozemky napadené nádorovitostí košt'álovým
 • vysoký výnos a výnosová stabilita na infikovaných pozemcích
 • dobré přezimování
 • doporučený výsevek 500000 klíčivých semen/ha
 • doporučená hustota 40 - 50 rostlin/ m2

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

 

SY Cassidy

 • středně raný hybrid
 • mohutná kořenová soustava
 • velmi dobré přezimování
 • dobrá pokryvnost a rovnoměrné dozrávání
 • rostliny jsou v průměru 151 cm vysoká
 • doporučená hustota 40 - 50 rostlin/m2

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.

 

SY Saveo

 • středně raný hybrid
 • nadstandardní výnos semene i oleje
 • rostliny dosahují průměrnou výšku 150 cm
 • mohutná kořenová soustava
 • velmi dobrá odolnost proti širokému spektru chorob
 • dobrá odolnosti vyzimování

Zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o.


Traviata

 • raný až středně raný pylově fertilní hybrid
 • střední až vyšší vzrůst
 • intenzivní podzimní růst a rychlý start na jaře
 • vysoká odolnost vůči poléhání
 • vysoká odolnost proti napadení plísní šedou, formovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě
 • při časném setí aplikovat na podzim regulátor růstu

Zástupce v ČR: KWS OSIVA s.r.o.